top of page
Husvagn i öknen

Kommunalt

KOMMUNAL TØMMESTASJON FOR BOBILER

Vet du om at alle kommuner i Norge i følge forurensningsloven er pliktige til å ha en tømmestasjon til bobiler der de kan tømme sine kassetter og faste tanker.

Per i dag er det mange kommuner som ikke har en tømmestasjon tilgjengelig og det vill vi gjerne hjelpe til med, vi leverer både manuelle og automatiske tømmestasjoner med og uten svart/gråvannsbrønn.

Noen kommuner velger og henvise en campingplass i kommunen når spørsmålet om hvor det finns kommer opp og i visse tilfeller er dette greit, så lenge det er avstemt med campingplassen på forhånd. Det er ikke alle campinger i dag soom tillater gjester som ikke bor på campinge og tømme der, så velger kommunen den veien, må det godkjennes av campingplassen først. De ma ha kapasitet til sine egene gjester før de kan slippe inn andre på området
.

 

Her ser du henvisningen til forurensningsloven:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-598-kommunens-myndighet/id108212/

 

Se avsnitt 2.2 kommunens plikter paragraf 26:

Kommunen skal sørge for tømming av slamavskillere, privèter, tette tanker for ubehandlet sanitært avløpsvann mv.

Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter mv.

Vill du ha hjelp med å planlegge din kommunes tømmestasjon? Kontakt oss så hjelper vi deg gjerne.

Nedenfor kan du se noen eksempler på tømmestasjoner og produktene som kan brukes.

Automatisk tømmestasjon
Manuell Tømmestasjon
Brønn til faste tanker
cc stasjon.png
CC-S-304-RP.png
Du kan velge mellom og ha en manuell eller en automatisk tømmestasjon, med den automatiske har du mindre renhold og muligheten til å ta betalt pr tømming hvis det er aktuelt.
Statens vegvesen har per idag 17 automatiske tømmestasjoner ved rasteplasser i Norge.

Fler og fler bobiler har nå faste tanker som må tømmes i en brønn, det kan være bare gråvann eller både grå og svartvann(septik) De trenger også og tømme tankene sine.

Brønnen kan utstyres med et automatisk spylesystem som holder den ren. Sensoren til spylesystemet plasseres i tømmestasjonene.

Vill ha være en full service kommune så anbefaler vi at miljøstasjonen skal ha en tømmestasjon, en brønn og en vannpost der turistene kan fylle ferskvann. Les mer om hvert produkt ved og trykke på kanppene nedenfor. 
CamperClean Norge

Adresse

 

Iseveien 6

1738 Borgenhaugen

info@camperclean.se

Salg/Service

Max: 41275457 

max@camperclean.se

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Edin Ikon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black Google Places Ikon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Tumblr Ikon
  • Black YouTube Ikon
  • Black Yelp Ikon
bottom of page